ຮູ້ຈັກເຮົາ

ສະບາຍດີນັກອ່ານທີ່ໜ້າຮັກທຸກຄົນ :)

ຮ້ານຊາລີແມ່ນຮ້ານໜັງສືອິດສະຫຼະທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນມຸມໜຶ່ງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ເປັນຮ້ານນ້ອຍໆທີ່ຖືກລິເລີ່ມດ້ວຍຜູ້ຍິງໂຕບໍ່ນ້ອຍຄົນໜຶ່ງເຊິ່ງຮັກແພງໜັງສືເຊັ່ນດຽວກັບທຸກຄົນທີ່ແວ່ວຽນເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມຮ້ານ.

ຕົ້ນຕໍຈຸດກຳເນີດຂອງຮ້ານແມ່ນຍ້ອນກັບໄປຫຼາຍປີກ່ອນເມື່ອເຈົ້າຂອງຮ້ານຍັງເປັນນັກຮຽນຢູ່. ດ້ວຍຄວາມທີ່ຍຸກນັ້ນສື່ອອນໄລນ໌ຫຼືໂຊຊຽລເນັດເວີກຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພັດທະນາແລະເຂົ້າເຖິງງ່າຍດັ່ງປັດຈຸບັນນີ້,​ ການຈະຫາໜັງສືເຫຼັ້ມໜຶ່ງມາອ່ານນັ້ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປໄກເກີນກວ່າທີ່ເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງຈະສາມາດໄປເອງໄດ້ງ່າຍໆ. ‘ຫາກມີຮ້ານໜັງສືຈັກຮ້ານຢູ່ໃນໂຕເມືອງທີ່ເຮົາສາມາດແວ່ຫຼັງເລີກຮຽນໄດ້ກໍຄົງຈະດີ’ ເປັນຄວາມຄິດທີ່ລອຍຢູ່ໃນຫົວຂອງລາວບໍ່ເຄີຍຈາງຫາຍ. ຫຼັງການປ່ຽນຜັນຂອງລະດູການໄປຫຼາຍຮອບ, ແຜນການເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມໂຫຍຫານັ້ນຈຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ຜ່ານວັນເວລາອັນຍາວນານສຸດທ້າຍຄວາມຕັ້ງໃຈດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ກໍ່ໂຕເປັນຮູບຮ່າງທີ່ຊື່ວ່າ ChatLit.

ChatLit ອ່ານວ່າ ຊາລີ ມາຈາກພາສາຝຣັ່ງ; Chat ແປວ່າ ແມວ ແລະ Lit ແປວ່າ ອ່ານ, ພໍເອົາມາລວມກັນແລ້ວກໍຈະໄດ້ ຊາລີ ທີ່ແປວ່າ ແມວອ່ານ—ບໍ່ຕ້ອງບອກກໍຮູ້ເລີຍວ່າເຈົ້າຂອງຮ້ານມັກແມວຊ່ຳໃດ. ແລະມັນຍັງໄປຄ່ອງກັບຊື່ຄົນ ຊາລີ ອີກດ້ວຍ! ລຽບງ່າຍແລະໜ້າຮັກສົມກັບເປັນຄວາມຄິດຂອງນັກຮຽນໂຕນ້ອຍໆເລີຍວ່າບໍ :)

ສຳລັບເຈົ້າຂອງຮ້ານ ຮ້ານໜັງສືບໍ່ແມ່ນແຕ່ພຽງສະຖານທີ່ໄວ້ເພື່ອຊື້ຂາຍປຶ້ມເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ມັນຄືວັດທະນະທຳທີ່ແອບແຝງຢູ່ເທິງຊັ້ນວາງໃນຮ້ານ, ເປັນບ່ອນຄົ້ນຫາຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນໃຈ, ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນເມື່ອໂລກອ້ອມໂຕເລີ່ມໝຸນໄວຈົນເກີນໄປ ແລະເປັນສະຖານທີ່ພົບປະຜູ້ຄົນເຊິ່ງຕ່າງກໍແວ່ວຽນມາດ້ວຍຈຸດປະສົງອັນດຽວຫຼືແຕກຕ່າງກັນ. ບາງຄົນເຂົ້າມາໂດຍທີ່ມີໜັງສືທີ່ຕ້ອງການໃນໃຈຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ບາງຄົນກໍເຂົ້າມາເພື່ອທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບໜັງສືໃໝ່ໆ.

ຫາກໜັງສືເປັນສິ່ງທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍກວ່ານີ້ ຈະມີຄົນມັກໜັງສືເພິ່ມຂຶ້ນອີກຈັກຄົນ?

ເມື່ອເຈົ້າຂອງຮ້ານໄດ້ໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດສິ່ງທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ກ່ອນໝູ່ເລີຍແມ່ນວັດທະນະທຳການອ່ານທີ່ຕ່າງຈາກບ້ານເກີດຂອງລາວ. ການມີຮ້ານໜັງສືແລະຫໍສະໝຸດກະຈາຍຢູ່ທຸກມຸມຖະໜົນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກໃໝ່ໃນທີ່ແຫ່ງນັ້ນ. ຄວາມອິ່ນເອມເປັນສຸກເມື່ອໄດ້ເຂົ້າໄປນັ່ງອ່ານງຽບໆໃນຫ້ອງທີ່ຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍໜັງສືເປັນຄວາມຮູ້ສືກທີ່ຍາກຈະອະທິບາຍໄດ້. ແຕ່ຫາກໃຫ້ລາວເລືອກຄຳມາສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈກໍຄົງຈະເປັນ ‘ຄວາມສະຫງົບສຸກ’. ບັນຍາກາດໃນທີ່ແຫ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງຮ້ານນຶກເຖິງສະໄໝອະດີດເມື່ອຕອນຍັງນ້ອຍ, ເມື່ອຕອນທີ່ລາວຍັງຄອຍແວ່ວຽນໄປຫໍສະໝຸດແຂວງຢູ່ເລື້ອຍໆເປັນປະຈຳທຸກອາທິດ. ຫາກສາມາດມອບປະສົບການດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນທີ່ແວ່ມາຮ້ານໄດ້ ຈະມີອີກຈັກຄົນທີ່ຕ້ອງມົນສະກົດຂອງໜັງສືຈົນຮູ້ສຶກຮັກການອ່ານຢ່າງບໍ່ອາດຫ້າມໂຕເອງໄດ້?

ຈະມີອີກຈັກຄົນທີ່ຕ້ອງມົນສະກົດຂອງໜັງສືຈົນຮູ້ສຶກຮັກການອ່ານຢ່າງບໍ່ອາດຫ້າມໂຕເອງໄດ້

ຫ້ອງສະໝຸດນ້ອຍໆຂອງຮ້ານເອງກໍເກີດຂຶ້ນມາໄດ້ຍ້ອນແນວນີ້. ຫຼາຍຄົນສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງຮ້ານຊາລີຈຶ່ງມີຊັ້ນໜັງສືໃຫ້ອ່ານຟຣີ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ເກັບເງິນທັງທີ່ເຂົ້າມາຢູ່ໃນຮ້ານເກືອບໝົດມື້—ໜັງສືເທິງຊັ້ນນັ້ນນອກຈາກຈະມາຈາກເຈົ້າຂອງຮ້ານເອງແລ້ວ ກໍເປັນໜັງສືທີ່ໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກມາຈາກຫຼາຍຄົນ ບາງຄົນກໍເປັນຄົນຮູ້ຈັກເຈົ້າຂອງຮ້ານ ບາງຄົນກໍເປັນລູກຄ້າປະຈຳ ບາງຄົນກໍເປັນພຽງຄົນທີ່ຢາກຈະແບ່ງປັນໜັງສືທີ່ຕົນມັກໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ອ່ານນຳ. ຊັ້ນໜັງສືຂະໜາດບໍ່ໃຫຍ່ບໍ່ນ້ອຍນັ້ນຂະຫຍາຍແລະເພິ່ມພູນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ມັນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຕ້ອງການແບ່ງປັນຄວາມສຸກທີ່ມາເກີດຈາກໂຕໜັງສືແກ່ຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ຫວັງສິ່ງໃດຕອບແທນ ຂໍແຄ່ພຽງຜູ້ທີ່ຈັບໜັງສືຂຶ້ນມາມັກແລະປະທັບໃຈໃນໂຕຂອງມັນເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ເຈົ້າຂອງໜັງສືເຫຼົ່ານັ້ນຮູ້ສຶກ.